parallax background

Zorgaanbod

Persoonlijke verzorging


Bent u (tijdelijk) niet in staat om zichzelf te verzorgen? Kunnen uw familieleden of buren u niet voldoende helpen? Zorgpunt Nederland kan dan met de thuiszorg ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld bij het wassen en aan- en uitkleden, bij het opstaan en naar bed gaan of het aan- en uittrekken van steunkousen.


Verpleging


Onder de dienstverlening van Zorgpunt Nederland valt ook verpleegkundige zorg. U kunt tijdelijk of langdurig thuiszorg krijgen als u verpleging nodig heeft. Wij komen dan bij u langs voor de nodige zorg die is geïndiceerd. Onze zorgverleners staan 24/7 voor u klaar.

Bij Zorgpunt Nederland kunt u tevens, wanneer nog geen indicatie is, door onze wijkverpleegkundige geïndiceerd worden. Onze verpleegkundigen werken nauw samen met andere hulpverleners om u passende zorg te leveren.

Met thuiszorg kunt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in u vertrouwde omgeving. U kunt opname in een verzorgings- of verpleeghuis uitstellen of zelfs voorkomen. En uw naasten en mantelzorgers weten dat u in goede handen bent.


Zorgpunt Nederland biedt de volgende verpleegkundige zorg:


- Wondverzorging
- Toediening van injecties
- Toediening medicatie
- Medisch advies
- Toezicht op medicatie

Begeleiding


Soms heeft u ondersteuning nodig bij het structureren van uw dag, het vergroten van uw zelfredzaamheid of het opbouwen van sociale contacten. Zorgpunt Nederland kan u deze begeleiding bieden. Het begeleidingsdoel is u te ondersteunen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan, waarbij u zelf regie kunt houden over uw eigen leven.

Onze zorgverleners zijn breed opgeleide professionals. Zij hebben ruime ervaring in het individueel begeleiden en ondersteunen van individuen. Zij kunnen hulp bieden op verschillende terreinen, bijvoorbeeld op psychosociaal vlak, opvoeding, het reorganiseren van uw huishouden, bij uw administratie of op financieel vlak.

Jeugdhulp


Jeugdhulp is er voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar. Er zijn verschillende vormen van Jeugdhulp. Zorgpunt Nederland biedt ambulante jeugdhulp en gezinsbegeleiding. Bij ambulante jeugdhulp kunt u jeugdhulp en gezinsbegeleiding aan huis krijgen als er problemen zijn in uw gezin of als u te kampen heeft met opvoedproblemen. Denk hierbij aan opvoedondersteuning en advies, of als kinderen spijbelen of depressief zijn.

Daarnaast bieden wij ook ondersteuning aan jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking. De zorg en ondersteuning voor deze groep verschilt per leeftijd. Bij de jonge kind gaat het vooral om vroeg behandeling en bij jongeren juist de ondersteuning bij de participatie in de samenleving.

Hulp bij Huishouden


Onder de dienstverlening van Zorgpunt Nederland valt ook hulp bij huishouden. In bepaalde situaties wordt het lastiger om dagelijkse taken uit te voeren. Onze hulpverleners kunnen u hierbij hulp bieden. Zij kunnen u helpen in alledaagse taken, zoals stofzuigen, schoonmaken en het schoonhouden van uw woning, koken en afwassen, verzorgen van uw planten en andere huishoudelijke taken.


Palliatieve Terminale zorg

De Palliatieve zorg van Zorgpunt Nederland er voor mensen waar geen genezende behandeling meer voor mogelijk is. Het is ervoor bedoeld om de kwaliteit van het leven van de patiënt in de laatste levensfase zo goed mogelijk te houden. Dat gebeurt door middel van verzachting of verlichting (ofwel palliatie) van het lijden.

Bij palliatieve zorg is er ook veel aandacht voor de naasten van de patiënt. De zorg omvat ook het geven van aandacht, ondersteuning en begeleiding aan naasten van de patiënt.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Vul het formulier in.
Wij helpen u graag.

Direct solliciteren