parallax background

Verwijzers

Verwijzers


Zorgpunt Nederland werkt samen met partijen waar haar cliënten mee te maken kunnen hebben. Denk hierbij aan huisartsen, apotheek, het ziekenhuis, psychologen, maar ook buurtteams en andere thuiszorgorganisaties. Samen zorgen wij ervoor dat cliënten zorg op maat krijgen.

Zorgpunt Nederland is aangesloten bij het Ketenzorg Dementie stad Utrecht. Het uitgangspunt van de ketenaanpak is om toegankelijke en samenhangende dementiezorg voor de inwoners van de stad Utrecht te bieden. Het belangrijkste hierbij is dat mensen met dementie met steun van hun mantelzorgers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Voor ons als zorgorganisatie is dat ook het uitgangspunt bij onze cliënten met dementie.Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn veelvoorkomende problemen in onze samenleving. De individuele en maatschappelijke gevolgen kunnen groot zijn. Daarom is het belangrijk geweld zo vroeg mogelijk op te merken. De Meldcode voor Huiselijk geweld & kindermishandeling helpt zorgverleners goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Het is een stappenplan waarin wordt aangegeven hoe de zorgverlener hoort om te gaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zorgpunt Nederland beschikt over de Keurmerk Meldcode. Dit houdt in dat ons protocol meldcode aan de (momenteel geldende) wettelijke eisen voldoet. Als organisatie hebben we een aandachtsfunctionaris aangesteld die aangesloten is bij de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling. Daarmee blijven wij constant op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen. Lees hier meer over de meldcode: http://keurmerkmeldcode.nl

SBB


Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol bij het opleiden van jonge vakmensen. Studenten leren veel in de praktijk. Daarvoor zijn professionele stages en leerbanen nodig in een veilige omgeving van een erkend leerbedrijf en met goede begeleiding door een praktijkopleider. Samen met de SBB staat Zorgpunt Nederland als erkend leerbedrijf klaar om stagiaires deze mogelijkheden te bieden.


Neem vrijblijvend contact met ons op


Wilt u meer weten over Zorgpunt Nederland? Of heeft u een vraag over de aanmeldprocedure? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@zorgpuntnederland.nl of ga naar contact.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Vul het formulier in.
Wij helpen u graag.

Direct solliciteren