parallax background

Over ons

Zorgpunt Nederland is een thuiszorgorganisatie gevestigd in Utrecht. Wij leveren zorg in de regio’s Utrecht en Utrechtse Heuvelrug.

Missie


Zorgpunt Nederland is maatschappelijk betrokken en wil dat haar cliënten zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen voeren. Wij dragen bij aan de kwaliteit van leven en welbevinden door onze cliënten in hun eigen multiculturele woonomgeving te laten wonen en gelukkig te laten zijn. Dat doet de instelling door de wensen en behoeften van de cliënt centraal te stellen. Bij een teruglopende zelfredzaamheid faciliteren wij onze cliënten door familie, vrijwilligers en andere mantelzorgers te betrekken in het zorgplan.Visie


Zorgpunt Nederland heeft een hart voor de mens. Ieder cliënt is bij ons welkom. Vertrouwen en veiligheid vormen voor ons de basis voor een gelijkwaardige relatie. Wij houden rekening met uw zelfredzaamheid, leefwijze, cultuur en religie. Onze zorgverleners zijn gespecialiseerd in het leveren van cultuursensitieve zorg en worden hier jaarlijks in bijgeschoold. Wij vinden het belangrijk om rekening te houden met ieders normen en waarden en streven ernaar om elke cliënt zolang mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving te laten wonen.

Mantelzorg


Een belangrijk uitgangspunt in de zorgverlening is de samenwerking met de zorgvrager en zijn of haar mantelzorgers. Familie, kinderen en netwerk worden bij de zorgvraag betrokken. Zij kennen de client goed en zijn daarmee van grote waarde. Daarnaast redden beroepskrachten het niet altijd alleen, samenwerking met mantelzorgers is daarom ook noodzakelijk om de beste zorg te kunnen leveren. Dit begint bij elkaar leren kennen, een relatie met elkaar opbouwen en blijven communiceren met de mantelzorgers.

Een goede samenwerking staat of valt met communicatie. Door te blijven communiceren met mantelzorgers over de zorg rondom client wordt de betrokkenheid van mantelzorgers en andere naasten groter. Dit leidt tot zorg die echt goed past bij de client.


Specialisatie

Naast het reguliere zorgaanbod biedt Zorgpunt Nederland zorg en ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten. Ons streven is ervoor te zorgen dat mensen met dementie met steun van hun mantelzorgers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Zorgpunt Nederland biedt in samenwerking met relevante partners zoals Ketenzorg Dementie stad Utrecht, de betrokken artsen en onze wijkverpleegkundige begeleiding en zorg in elke fase van het ziekteproces.

In bepaalde situaties is het ook mogelijk om een casemanager in te schakelen. Samen met de wijkverpleegkundigen wordt er dan voor gezorgd dat een client met dementie in elke fase van het ziekteproces en zijn mantelzorgers passende zorg en begeleiding kunnen krijgen.

Al onze medewerkers worden getraind om de juiste zorg te kunnen leveren bij ouderen met dementie. Zo volgen onze zorgverleners trainingen bij Samen Dementievriendelijk en zijn we hard aan het werk om een dementievriendelijke organisatie te realiseren.

Neem vrijblijvend contact met ons op


Wilt u meer weten over Zorgpunt Nederland? Of heeft u een vraag over de aanmeldprocedure? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@zorgpuntnederland.nl of ga naar contact.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Vul het formulier in.
Wij helpen u graag.

Direct solliciteren